f

TEDxNBU 2013


Details from Saturday 

You all know what Tedx is! I don't think I need to explain! :)

Just enjoy these random photos of the event, that took place in New Bulgarian University.Мисля, че всички знаете какво е TedTalks. 

Май няма нужда да обяснявам. Просто се насладете на тези толкова случайни снимки от събитието, което се проведе в Нов Български Университет! :)


This year the theme was: "We are not afraid of diversity". All in all it was a very nice experience and I had the chance to meet some lovely people. If you want more just follow TEDXNBU in Twitter and Facebook. :)

Темата тази година беше: "Не се боим от разнообразието", а лекциите бяха интересни и наистина разнообразни. Като цяло беше едно много хубаво преживяване и имах възможността да се запозная с много приятни хора. За повече снимки и информация следвайте TEDxNBU в Twitter и Facebook. :)Stay Fabulous! 

Vendella